Coaching van de medewerker
 
Een leidinggevende, medewerker of team kan behoefte hebben aan het doorspreken van organisatieproblemen met een objectieve en deskundige buitenstaander. Organisatieproblemen kunnen divers van aard zijn. Waar het bij coaching primair om gaat is het ondersteunen door actief luisteren, reflecteren op het gedrag van de gecoachte en het voorhouden van een spiegel van buiten.


Waarom coaching?

De belangstelling voor coaching groeit. Dat heeft ondermeer te maken met de toenemende dynamiek in de omgeving welke vraagt om flexibiliteit van medewerkers, leidinggevenden en teams. Een eenmaal genoten (management)opleiding en praktijkervaring zijn niet altijd toereikend om daarop voldoende in te spelen. Ook (bij)scholing is niet altijd toereikend.


Vormen van coaching

Coaching is een wijze van ondersteuning die allerlei vormen kan aannemen. We noemen hieronder enkele voorbeelden:

  • Als mogelijkheid om een medewerker of leidinggevende te ondersteunen in het proces van zelfontplooiing door het vergroten van de zelfkennis.
  • Als middel om de kwaliteit, de samenwerking en de groepscohesie in een team te vergroten.
  • Als middel om een leidinggevende te ondersteunen bij een specifieke opdracht, bijvoorbeeld om een ingrijpende verandering in een bepaalde tijd door te voeren in de organisatie.
  • Als een vorm van ondersteuning op afroep. Een leidinggevende kan behoefte hebben om op bepaalde momenten een organisatieprobleem door te praten met een objectieve externe deskundige.
De werkwijze

Coaching kan dus veel vormen aannemen. Op basis van uw specifieke situatie, organisatieprobleem en wensen, denken wij met u mee over de meest geschikte vorm. Daarin zullen we concrete voorstellen doen voor een coachingsvorm en een coachingsprogramma. Daarin kan het accent liggen op luisteren en reflecteren maar het is ook mogelijk coaching te combineren met scholing of training. Als wij een vorm met u overeenkomen, leggen we afspraken schriftelijk vast. Al werkende kunnen die afspraken flexibel worden bijgesteld als daartoe aanleiding is. Coaching is voor ons bij uitstek maatwerk, zowel bij de start als tijdens het coachingsproces! Uw behoeften zijn bepalend voor de wijze waarop wij u ondersteunen