Opdrachtgevers

Waarom interim-management?
Soms kan het nodig zijn dat de aansturing van een organisatie-eenheid (instelling, divisie, afdeling) tijdelijk wordt ingevuld door een manager van buiten. Dat kan omdat een manager (tijdelijk) is weggevallen, omdat er sprake is van een crisis in de organisatie, omdat er een verandering moet worden doorgevoerd die tijdelijk management noodzakelijk maakt, of om andere redenen. Doorgaans gaat het om een combinatie van factoren. Bibac kan voor u de rol van interim-manager vervullen of kan bij de werving en selectie ervan bemiddelen.

Wat is interim-management?
Wij zien interim-management als het vervullen van tijdelijke leidinggevende taken binnen een organisatie of organisatieonderdeel met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Er zijn diverse soorten interim-management. De belangrijkste zijn:
  • waarnemingsmanagement (vervangen van een manager) of overbruggingsmanagement 
  • veranderingsmanagement
  • crisis- of conflictmanagement
  • projectmanagement
  • schaduwmanagement
Uiteraard zijn combinaties van soorten mogelijk.

Onze werkwijze

Wij willen u graag helpen met het oplossen van uw organisatieprobleem door middel van interim-management. Als u ons verzoekt om ondersteuning, zullen wij de volgende procedure aan u voorstellen:
  • Eerst gaan we met u in gesprek over uw probleem en de soort interim-management die u voor ogen staat. In dit gesprek proberen wij te achterhalen welk type interim-manager bij uw probleem en in uw organisatie past. 
  • U bepaalt na een gesprek of u met de interim-manager wilt gaan werken.
  • De opdracht voor de interim-manager wordt door ons zo duidelijk mogelijk beschreven en met u besproken. Na uw akkoordverklaring kan de interim-manager starten.
Onze werkwijze is persoonlijk en wordt gekenmerkt door maatwerk.