Opleiding en training

Het uiteindelijke rendement voor een organisatie is van eminent belang voor het functioneren van medewerkenden. Vandaar dat wij dit willen verhogen door niet alleen naar de theoretische standaarden te kijken.  Vertaling en veel energie wordt ingestoken  van het geleerde naar de praktijk. Eenmaal terug op de werkplek moet het geleerde  toepasbaar zijn. De remedie: casuïstiek van en voor de eigen afdelingen veel  meer aandacht voor de vertaling naar de eigen organisatie.

Ondersteuning door opleiding en training

Wij kunnen u ondersteuning bieden door het ontwikkelen, organiseren en verzorgen van opleidingen en trainingen op het gebied van beleid en organisatie. We hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met allerlei opleidings- en trainingstrajecten. Deze ervaring integreren we in onze opleidingen die we het liefst willen ontwikkelen in nauwe samenwerking met onze klant. En we combineren onze opleidingen graag met een vorm van individuele begeleiding, coaching of intervisie.

Onderwerpen
 
Er zijn diverse thema`s mogelijk binnen het kader van beleid en organisatie. We noemen er een paar :

  • Interactief ontwikkelen van een strategie en beleid
  • Professionalisering van medewerkers
  • Leidinggeven in een professionele organisatie
  • Bedrijfsmatig werken Marktgericht werken
  • Projectmatig werken
  • Management c.q. professioneel manager  
  • Werken aan de kwaliteit binnen een organisatie
  • Zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu
  • Ondernemerschap in de zorg


De werkwijze


Wij ontwikkelen graag een cursus of training voor u maar willen daarbij graag door u worden beïnvloed. Voorop staat dat cursussen en trainingen praktijkgericht zijn en dat er altijd eenvoudige en direct toepasbare instrumenten worden verstrekt om mee aan de slag te gaan. Een belangrijk kenmerk van ons werk is dat er veel aandacht is voor de mens achter de deelnemers en dat zij steeds nauw worden betrokken bij de voortgang. `Samenwerken om te groeien` is daarbij het motto. Wij beschikken verder over een uitgebreid netwerk van deskundigen waardoor het mogelijk is specifieke expertise op het juiste moment in te zetten. 
.